/* BURADAN */ /* BURAYA */

27 Ocak 2012

Bu ülkenin ilelebet var olmasını istiyor musun?


   Oku o zaman !

       Yahudiler Hitler' in elinden kurtulduklarında hiçbir şeyleri kalmamıştı.  Bırakın devlet kurmayı yiyecek ekmekleri dahi yoktu. Ancak  uluslararası camia Almanya'nın soykırım yaptığını kabul ettiğinde  Yahudilere tazminat yolu açılmış oldu. Yahudiler açtıkları davalarla  neredeyse tüm Alman şirketlerini ve Alman bankalarını tazminata mahkum  ettirdi . Bugün satılan bir Mercedes' ten bile belli oranda İsrail hükumetine pay gidiyor ve bu durum gizli değil, zaman zaman gündeme  geliyor. İsrail bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri.  Ülkelerinde nükleer reaktörlerden tutun en son teknolojiye sahip uçak  fabrikaları bile var. Ancak Hitler döneminde dünyanın en zengin ve en  gelişmiş ülkesi olan Almanya bir dönem toparlanmış gibi görünse de  belini doğrultamadı. Ekonomisi son 10 yıldır gittikçe kötüleşiyor.

      Ermenistan çok fakir bir ülke. Hiçbir şeyleri yok. Açlar.  Sanayileri, markaları. Avrupa'nın lider ülkesi Fransa'nın bu  soykırımı tanıyıp bize tazminat davası açılması yolunu açması bir anda  tüm diğer ülkelere sıçradı. Şu an ciğerci kapısında bekleyen kediler  gibi ellerinde dosya bekleyen Ermenistan hükümeti açacağı binlerce  tazminat davası ile Türkiye' yi çok zor duruma düşürecek. Zaten  belimiz kurulduğumuz günden beri bükük duruyor, bu tazminatlar  Osmanlıyı çökerten kapitülasyonlar gibi bizi de çökertecektir.

      Siyasi görüşün ne olursa olsun , bu memleketin insanı isen bu görüşü  herkesle paylaş,  bilinçsiz kişileri uyarmaya çalış. Fransız  markalarından alışveriş yapma , 3 kuruş fazla ver , 2 adım fazla yürü  başka marka kullan . Cebin haysiyetinin önüne geçmesin.


                                   Bir soğan soyuluyor, yaşarıyor gözler
                                   Bir devlet soyuluyor, aldırmıyor öküzler
                           Şair Eşref  (1847 - 1914)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI, HERKESİN DİKKATTİNE..!

GENEL SAĞLIK SİGORTASI, HERKESİN DİKKATTİNE..!

Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ocak 2012‘den itibaren uygulamaya geçirildi. “Herkes sağlık sigortasına kavuşuyor” gibi süslü laflarla duyurulan genel sağlık sigortası, basın tarafından da yüzyılın sağlık dönüşüm hareketi olarak nitelendirilerek haberleştirildi.

İşin içyüzünün anlatılmadığı vatandaş ise, başından beri GSS’ye karşı çıkanlara “herkes sigortalı olacak, ne var bunda. Ücretsiz sağlık hizmeti geliyor, buna neden karşısınız?” demekteydi. Bugün gelinen noktada GSS’nin uygulama esaslarıyla mecburen tanışan halk artık GSS‘ye tepkili.

Artık herkes prim ödemek zorunda. Prim ödemeyene ceza var. Ücretli öğretmen prim farkını cebinden ödeyecek. “Ben sağlık hizmeti almadım, almayacağım” demek mümkün olmayacak. Prim ödenmediği andan itibaren sağlık hizmeti durdurulacak ve ödenmeyen prim birikmiş faiziyle yine KİŞİDEN tahsil edilecek.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR
Zorunlu GSS üzerinden sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, Ocak ayı sonuna kadar genel sağlık sigortasına başvurup gelir testine tabi alacaklar. Eğer sosyal güvencesi olmayanlar zamanında gelir testine tabi olmazlarsa SGK tarafından gelirlerine bakılmaksızın, devlete kişi başı " 212 TL" borçlu olacaklar ve bu borç her ay katlanarak artacak.

“BEN İSTEMİYORUM” DEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Zorunlu sağlık sigortası herkesi kapsamakta. “Ben aylardır sağlık hizmeti almadım, sağlık sigortası için ödeme yapmak istemiyorum.” demek mümkün değil. GSS primleri ödenmediği andan itibaren süreç başlayacak ve bu primler faiziyle yine de tahsil edilecek.

KİM, NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?
1. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.

2. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile brüt asgari ücret (886,5 TL) arasında olanlar, 295,3 × % 12 = 35,4 TL

3. Aylık geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar 886,5 × %12 = 106,38 TL

4. Aylık geliri asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar 1.773×%12 = 212,76 TL tutarında prim ödeyecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?

Ayda 30 günden az “kısmî süreli” çalışan sigortalılar, 30 günün altında kalan primlerini 30 güne tamamlamak zorunda kalacak.

Örneğin okullarda ek ders karşılığı derse giren bir ücretli öğretmenin sigortası ayda en fazla 22 gün olarak yatıyor. Ücretli öğretmenler ve onlar gibi aylık sigortaları 30 günden az yatan diğer kısmi süreli çalışanlar eksik kalan süreyi ceplerinden tamamlamazlarsa sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.

Elbette sadece ücretli öğretmenler değil, herhangi bir işyerinde part-time ve gün/saat üzerinden ücretli çalışanlar, yevmiyeli çalışanlar vb. kişiler de eksik primlerini kendisi tamamlamak zorunda alacak.

KURTULUŞ YOK!
Sigorta primlerini eksik yatıranların sağlık hizmeti durdurulacak, eksik prim yatıranlara hiçbir şekilde sağlık hizmeti verilmeyecek. Fakat durum sadece “sağlık hizmeti alamamaktan” ibaret olmayacak. Eksik ödenen ya da ödenmeyen primler, SGK tarafından yine de ilgili kişiden faiziyle birlikte tahsil edilecek. Yani sigortalı için sağlık sigortası primini ödemekten başka bir yol bulunmayacak.

Sigortalı çalışanların 1 Ocak 2012 itibariyle toplam brüt gelirleri üzerinden ödeyecekleri GSS primlerinin yüzde 7’sini işveren, yüzde 5’ini ise kendileri ödeyecek.

2012 SAĞLIĞA NELER GETİRDİ?
2012’de ilk kez başlayan GSS ve önceki düzenlemeler ile;

1- Doktorların yazdığı 3 kutu ilaç için 3 TL,

2- 3 kutudan sonra yazılacak her kutu ilaç için 1 TL,

3- Devlet hastanelerinde 8 TL,

4- Özel hastanelerde 15 TL,

5- Eczanelerde reçete toplamının yüzde 20‘si ödeniyor.

Türkiye artık “paran varsa sağlık, paran kadar sağlık” dönemine resmen geçmiş oldu. Bu uygulamalardan vatandaşın ne şekilde etkileneceği ve tepkileri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

Eğer hala kafanız karşıyorsa Alo 170 arayın...