/* BURADAN */ /* BURAYA */

11 Nisan 2014

Ve köylerde kıyamet kopmaya başladı.


Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Köylere en son ve belki de en büyük darbeyi yeni kabul edilen
Büyükşehir Yasası vurdu ve vurmaya devam ediyor.

Büyükşehirlerdeki 16 bin köyün tüzel kişiliği tek bir cümleyle yok edildi.

Türkiye’de ne kadar “köylü” varsa, yasa gereği bir kalemde “kentli” yapıldı.
2012’de halkın yüzde 77.3’ü il ve ilçe merkezlerinde oturuyordu.
Yasa ile 14 ilin de büyükşehir belediyesi statüsüne geçmesi ile toplam 30 ilde,
belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasıyla kentli oranı
yüzde 91.3’e yükseliverdi.
Memlekette köylü kalmadı.

Anılan yasanın ideolojik kökenini yazmakta olduğum yazılarla dile getirmeye
çalışıyor ve “Neden köyler bitirilmek isteniyor?
Köylülüğü bitirme salt Türkiye'ye özgü değil.
Dünyada da, küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleriyle yapılan ile aile çiftçiliği,
bir başka deyişle köylü çiftçiliği endüstriyel dev ölçekli işletmeler ikame edilerek bitirilmek isteniyor.
Bu şekilde köylerin boşaltılmasıyla kentlere gelecek, ancak iş ve aş bulamayacak
yoksul köylülerin denetimi daha kolay olacak” diyordum.

BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE NELER OLMAKTA?

Büyükşehir Yasası’nın getirmekte olduğu olumsuzlukları sıralayalım:

Köylerin, meraların, sulak alanların ve tarlaların iskâna açılması mümkün
hale getiriliyor.
Orman köylerinin kentsel ranta açılması kolaylaşıyor, yabancılara toprak
satışının önü açılacak.
Köyler; personelini, taşınır ve taşınmazlarını ilçe belediyesine 1 ay içinde bildirecek.
Köylerde, tarım/köylü işletmeleri dahil her türlü esnaf işletmeleri ruhsat alacaklar.
Köylerde emlak vergisi, Belediye vergileri, harç ve katılım payları 5 yıl sonra
alınmaya başlanacak.
Belediye hizmetlerine ulaşmak daha da zorlaşacak ve hizmetler pahalılaşacak.
Yasa ile köylü kendi yaşam alanı üzerindeki tüm yönetim haklarını kaybetmiştir.
Köy alanlarının rantı belediyelere aktarılmaktadır.
Köylüler ücretsiz eriştiği altyapı hizmetleri için bedel ödemek zorunda bırakılmakta.
Yasa ile küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip köylüler daha da yoksullaşacak
ve yok olmak üzere üretim dışına itilecek.

VE KIYAMET KOPMAYA BAŞLADI

Büyükşehir Yasası’nın getirmekte olduğu olumsuzlukların ipuçlarını yukarıda
sıralamaya çalıştım.
Anılan olumsuzluklar 30 Mart 1014 Yerel Seçimlerinden sonra hızlanacak.
Ancak kıyamet şimdiden kopmaya başlattı bile.
İlçelerde Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından köy muhtarlıklarına
iletilmek üzere hazırlanan yazılarla, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde
hayvancılık yapılmasının “umumi hıfzıssıhha kararı” gereğince yasaklandığı
bildirildi.
Buna göre ilçe merkezi,belde ve köylerdeki ahır,ağıl ve kümeslerin ivedi olarak
ortadan kaldırılacak.

Şimdi soruyu yeniden soralım; Aile çiftçiliği yapan ,az sayıda ineği, koyunu,
keçisi ve tavuğu olan ve geçimini bunlarla sağlayan köylüler ne yapacak?
Yerleşim alanı dışına itilen bütün köylülerin köy dışında arazilerimi var?
Bunları perişan etmek ne kadar doğru ve ahlaki?

Yazımı, geçtimiz 2013 yılı Ocak’ında Seferihsar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Geleceğin Köyleri Hareketi Bildirgesi”ni yineleyerek sonlandırmak istiyorum:
“Yeryüzünün ilk köyünün kurulduğu bir coğrafyada binlerce köyün üzerini tek bir cümleyle çizmek mümkün mü?
Değil elbette.

Köy, köktür ve tohumdur.
Köy, hem geçmişimiz hem geleceğimizdir.
Tüketen insanın savaşların içine sürüklendiği bir çağda, köyler sakince
üreten geçmişle geleceğin harmanlandığı yerler olmalıdır.

Şehirde veya köyde, nerede yaşarsak yaşayalım sağlıklı bir doğal çevre ve
kırsal alana ihtiyacımız var.
Köy olmazsa şehirde ne yiyebiliriz?
Fabrikasyon sebze ve meyveleri mi, yoksa büyük şirketlerin GDO’lu ürünleri mi?”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder