/* BURADAN */ /* BURAYA */

23 Mayıs 2010

KRİZOL BANYOSU

Konu: Tarihten Bir Dip Not; Unutulmaması Gereken ve hep Anımsanmalı...!!!
BU UNUTULUR MU?

(Unuttuk Maalesef…)

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere, 150 bin askerimiz esir düştü.Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare Kampı'na Hapsedildi.

Kampın tam adı,'Seydibeşir Kuveysna Osmani Useray-I Harbiye Kampı' idi.
Bu kampta,1918'de Filistin Cephesinde esir düşen 16. Tümen'in 48. Alayı'na bağlı Osmanlı Askerleri Tutuluyordu.

12 Haziran 1920'ye kadar Iki yıl boyunca Her türlü işkence, eziyet, ağır hakaretler ve aşağılamaya maruz kaldılar.

İnsanlık dışı muamelenin nedeni ise Ermeniler idi… Kamptaki, Türkçe bilen Ermeni tercümanların Yalan yanlış çevirileri ve kışkırtmaları nedeniyle, kampların İngiliz komutanları, azılı Türk Düşmanı haline gelmişlerdi.

Savaş bitmişti. Ancak,Kamptaki ağır koşullar nedeniyle ölenler dışındaki askerleri Teslim etmek, İngilizlerin işine Gelmiyordu.
Çünkü, olası yeni bir savaşta, Bu askerlerin Yeniden karşılarına çıkabilecekleri, Ermeniler tarafından, İngilizlerin beyinlerine işlenmişti.

Çözüm Toplu katliamdı…

Askerlerimiz, Mikrop kırma bahanesiyle, süngü zoruyla Dezenfekte havuzlarına sokuldu.
Ancak; Suya normalin çok üzerinde 'krizol' maddesi katılmıştı.. Mehmetçik, Suya daha ayağını soktuğunda, aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyordu. İngiliz Askerleri, dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı.

Mehmetçikler, Bellerine kadar gelen suya başlarını sokmak istemediler. Bu kez İngilizler havaya (başlarının üzerine) ateş etmeye başladı. Askerlerimiz, ölmemek için, çömelerek başlarını suya soktular. Ancak, başını Sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözleri yanmıştı…
Dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi Ve 15 000 (15 bin) askerimiz kör oldu.

Bu vahşet, 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM.' de görüşüldü.
Milletvekilleri Faik ve Şeref Beyler Bir önerge vererek, Mısır'da esirlerin Krizol banyosuna sokularak, 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini, Bunun faili olan İngiliz doktor, Garnizon Komutanı ve Askerlerin cezalandırılması için, TBMM' nin teşebbüse geçmesini istediler.

Ancak, Yeni kurulan devletin bin türlü derdi vardı. Ağır sorunlarla uğraşan TBMM' de Bu hesap sorma işi Unutuldu gitti.

Ama onlar Unutmuyorlar…

Kendi ihanetlerini bile soykırım ambalajına sarıp, dünya kamuoyuna Sunuyorlar.
En üzücü olanı da Malum birilerinin, Bu karalama kampanyalarına çanak tutması…

ERMELİLER SOYKIRIM YAPILDI DİYE DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIYOR.
BİZİM TARİHİMİZDEN HABERİMİZ YOK.!!!

Not:Geçmişini Unutanlar Bir Daha Aynı şeyleri Yaşamaya Mahkumdur...!!!

________________________________________________________

KRİZOL NEDİR
?
________________________________________________________

Krizol metilfenol sınıfından organik bileşiklerdir. Çoğunlukla, doğal halde ya da aromatik bileşiklerin üretimiyle elde edilirler. Bazen fenol ya da fenolikler olarak adlandırılırlar. Sıcaklığa bağlı olarak krizol katı ya da sıvı halde bulunabilir.

Krizol (Cresol) ençok Lysol isimli markayla bugün tuvaletlerde dezenfekte edici olarak kullanılan keskin kokulu temizlik maddesinin kimyasal ismidir.

Krizol metilfenol sınıfından organik bileşiklerdir. Çoğunlukla, doğal halde ya da aromatik bileşiklerin üretimiyle elde edilirler. Bazen fenol ya da fenolikler olarak adlandırılırlar. Sıcaklığa bağlı olarak krizol katı ya da sıvı halde bulunabilir. Çünkü erime noktaları oda sıcaklığına yakındır. Fenollerin diğer türleri gibi, uzun süre havaya maruz kaldığında yavaş yavaş oksidize olurlar. Düzensizleri nedeniyle sarıdan kahverengi ya da kırmızıya yakın renklere sahiptirler. Krizol, diğer fenollere göre kokuları farklı olup bazı ilaçlara benzer kokular verirler.

Kimyasal yapısına bakıldğında, bir krizol molekülü bir metil gruba sahip olduğu görülür. Krizol 3 değişik forma ya da şekle sahiptir. Bu 3 türün aralarında az farklılıklar vardır. Bunlar o-krizol (ortho-cresol), metakrizol (meta-cresol), ve parakrizol (para-cresol). Aşağıda Krizolun 3 formu görülmektedir.

Bu formlar ayrı ayrı ya da karışım halinde bulunurlar. Diğer kimyasalları çözmede dezenfekte (temizlik) maddesi, deodorant olarak kullanılırlar. Ayrıca bazı haşere ilaçlarının üretilmesinde diğer kimyasalların yapımında kullanılırlar.

Krizol çözünürlükleri evlerde temizlik malzemeleri ve dezenfektan olarak kullanılırlar. Krizolun en yoğun kullanıldığı ticari marka Lysol ismiyle bulunmaktadır. Geçmişte krizol çözeltileri cerrahide antiseptik olarak kullanılmıştır. Fakat toksik etkilerinin fazlalığı nedeniyle yerii diğer maddelere bırakmıştır. Lysol, 20.yüzyılın başlarında Amerika’da vajinal dezenfektan olarak da kullanılmıştır.

Krizoller pekçok yiyecekte, tahtada, tütün dumanında, ham petrolde, kömür katranında ve krizot (creosote) ve krisilik asit (cresylic acid) gibi kahverengi karışımlarda bol miktarda bulunmaktadır. Krizol ahşap koruyucu (wood preservative) olarak da kullanılır. Kum ve sudaki küçük organizmalar çevredeki malzemeleri işleme sırasında krizol üretirler.

Ksilenol (Xylenol) ya da dimetilfenol (dimethylphenol) metilkrizol (methylcresols) olarak düşünülebilir.

Sağlık Etkileri :
Krizollere düşük seviyelerde maruz kalındığında tehlikeli değildirler. Krizoller yüksek miktarlarda soluma, sindirim sistemine alındığında (ağız yoluyla alındığında), ya da deriye temas ettiğnde çok tehlikeli olabilirler. Etkilere bakıldığında insanlarda:

Deriyle temas halinde deride kızarıklık, yanma ve kaşıntı Gözlerle temas halinde gözlerde yanma, kızarıklık, kaşıntı hatta körlük Ağız yoluyla alındığında ağız, boğaz, karın ağrısı ve kusma, kalpte tahribat, anemi, karaciğer ve böbrekte hasar, yüz felci, koma ve nihayetinde de ölüm görülebilir.
Krizollerin Yüksek seviyede kısa sürede solunması burun ve boğazda yanmalara neden olur. Düşük seviyelerde fakat uzun zaman solunmasıyla (örnek üretim hattı olabilir) ortaya çıkan etkiler konusunda fazla bilgi yoktur.

Çok miktarda krizol ağız yoluyla alındığında böbrek problemleri, ağız ve boğazda yanmalar, karında şiddetli ağrı, kusma ve kan dolaşımı ve sinir sistemi üzerinde tahrip edici etkiye sahiptir.

Derinin yüksek seviyede krizolle teması sonucunda deride haşlanma ya da yanma, böbrek, karaciğer, kan dolaşımı, beyin ve akciğerleri tahrip edebilir.

Hayvanlar üzerinde yapılan kısa dönem ve uzun dönem çalışmalarda benzer sonuçlar görülmüştür.

Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda krizollerin üreme üzerinde olumsuz etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Buna karşın insanların üreme sistemi üzerinde etkisine ilişkin çalışma bilinmemektedir.

Krizollere uzun dönemde düşük seviyelerde temasının ne gibi sonuçlar doğuracağı tam olarak bilinmemekle birlikte özellikle cilt kanserine yol açmada önemli olduğu düşünülmektedir.

2003 yılında Avrupa Topluluğu krizot (creosote) ve krizollerin, amatör ve lisanssız kullanımını yasaklamıştır. Başlıca nedeni yeni çalışmalarda cilt kanseri etkisinin kanıtlanmış olmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder